Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen on yksi kunnan tärkeimmistä tehtävistä.

Liikunta on kunnan peruspalvelu ja tärkeä osa kuntalaisten hyvinvointia. Kunnat ovat merkittäviä liikuntapalvelujen tuottajia ja toimintaedellytysten luojia. Kunta järjestää eri ikäisille asukkailleen terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa monin tavoin, kuten tukemalla kansalaistoimintaa sekä rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja. (Kuntaliitto, www.kuntaliitto.fi)

Miksi PisteFit liikunta?

Se sopii monille erilaisille kohderyhmille
Se on matalan kynnyksen liikunta
Se ei vaadi isoja suunnittelu- ja rakennustöitä
Se on käytössä ympäri vuoden

Kunta voi päätöksillään vaikuttaa siihen, että jokaisella on tasa-arvoinen mahdollisuus saavuttaa hänelle paras mahdollinen terveydentila. (THL, www.thl.fi)